Detaljer Relaterte
Trinn: 
1-4
5-7
8-10
VGS
Fag: 
Engelsk
Fremmedspråk
Geografi
Historie
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Mat og helse
Matematikk
Musikk
Naturfag
Norsk
Religion
RLE
Samfunnsfag
Om tjenesten: 

Lokus og Aschehoug Univers er Aschehougs nettsteder for digitale læremidler. Læremidlene inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. En del produkter er gratis og en del tilbys som årsabonnement mot betaling. Lisenser kan kjøpes direkte på Lokus.no, eller ved å ta kontakt med Aschehoug på lokus@aschehoug.no eller 22400455.

Status: