Detaljer Relaterte
Trinn: 
1-4
5-7
Fag: 
Engelsk
Fremmedspråk
Norsk
Om tjenesten: 

En pedagogisk nettsted, laget for å gi leseopplæring og leseglede. Bokbussen inneholder 48 bøker fra GAN Aschehougs småbibliotek BOKBUSSEN RØD og BOKBUSSEN BLÅ.

Bøkene i BOKBUSSEN er ment for den første og den noe viderekomne lesetreningen. Elever som har knekt lesekoden eller er i ferd med å gjøre det, trenger et vell av tilrettelagt lesestoff. Med BOKBUSSEN får de et helt lite bibliotek å boltre seg i. Det er en rik og spennende bredde av forfattere, illustratører og temaer.

FLERSPRÅKLIG

Appen kan benyttes av alle elever, men er svært velegnet til morsmålsundervisning. Den gir elever av ulik språklig bakgrunn en unik mulighet til å lese den samme litteraturen.

Bøkene er fordelt på fire nivåer og er innlest på bokmål, nynorsk, engelsk, dari, kurdisk (kurmanji), pashto, arabisk og tigrinja.

Bokbussen kan brukes til individuell lesing, veiledet lesing eller stasjonsarbeid hvor man viser nettstedet på storskjerm.

ENKEL FUNKSJONALITET

Les selv – Les for meg – Les inn – Hør deg selv

Funksjonaliteten er enkel og lett tilgjengelig. Bokbussen består av boksidene i oppslag, med all tekst innlest på lyd. Man kan også lese inn teksten selv, og lytte til den.

Man velger språk når man har åpnet en bok. Underveis kan man velge å bytte til et sekundærspråk, slik at man ser og hører en oversettelse av boka.

OM BOKBUSSEN:
• Bøkene er utviklet av en gruppe pedagoger og andre med spesialkompetanse på lese- og skrivestart.
• Les mer om BOKBUSSEN på gan.aschehoug.no/bokbussen
• Støttet av Utdanningsdirektoratet.

Status: