Detaljer Relaterte
Trinn: 
1-4
5-7
8-10
VGS
Fag: 
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Norsk
Om tjenesten: 

CyberBook leverer gjennom kunnskap.no et interaktivt læringsmiljø for elever og lærere
CyberBooks nettbaserte læremidler på Kunnskap.no er fleksible og anvendelige. De kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst.

Status: