Detaljer Relaterte
Om tjenesten: 

Dokker er din digitale opplæringsbok. Dokker skal du bruke for å dokumentere utdanningen din. Dokker følger deg gjennom hele utdanningsløpet og tilbyr ulike verktøy slik at jobben din blir enklere. Dokker innfrir krav til dokumentasjon som ligger i yrkesfagenes læreplaner og som er vanlig i skole og lærebedrift. Dokumentasjon er sentralt i alle læreplaner på yrkesfag og et krav i Prosjekt til fordypning.

Gjennom Dokker kan eksisterende og framtidige fagressurser via kompetansemål knyttes direkte mot elevens – og senere lærlingens – arbeid i verksteder, institusjoner og bedrifter.

Status: