Detaljer Relaterte
Trinn: 
1-4
5-7
Fag: 
Engelsk
Kunst og håndverk
Matematikk
Naturfag
Om tjenesten: 

Enki er et engasjerende og sosialt læringsspill for trinn 4-7. Enki inneholder tusenvis av oppgaver basert på kompetansemål innen matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg til læringsspillet får læreren tilgang til et kraftig verktøy. Med dette verktøyet kan lærer følge med på all aktivitet i spillet, og vurdere fremgangen til enkeltelever eller for hele klassen.

Status: