Detaljer Relaterte
Trinn: 
8-10
Fag: 
Matematikk
Naturfag
Om tjenesten: 

Fleksibel opplæring (FO) er en nettportal med læringsressurser i matematikk og naturfag på språkene norsk, arabisk, somali og tigrinja. Målgruppen er elever på 8. og 9. trinn med kort botid i Norge på som har krav på tospråklig fagopplæring. I FO vil nettlærere gi tospråklig støtte via nettbaserte løsninger.

Status: