Detaljer Relaterte
Om tjenesten: 

Fronter er en læringsplattform som brukes av millioner av lærere og elever ved tusenvis av
læreinstitusjoner rundt om i verden. Plattformen består av rundt 100 lett forståelige nettbaserte
verktøy. Tjenesten krever egen kontrakt mellom Fronter og utdanningsstedet.

Status: