Detaljer Relaterte
Trinn: 
5-7
8-10
VGS
Fag: 
Geografi
Historie
Kroppsøving
Matematikk
Naturfag
Norsk
Samfunnsfag
Om tjenesten: 

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I
tillegg til grunnkart finner du temakart fra mange offentlige etater,
forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også
utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Deler av
nettstedet benytter FEIDE-innlogging. Du kan benytte FEIDE på
Kartquiz-modulen. En annen del av nettstedet som benytter FEIDE er
Barnetråkk. Dette er et undervisningsopplegg der elevene registrerer
sine skoleveier og steder de benytter i samarbeid med planlegger i kommunen.

Status: