Detaljer Relaterte
Om tjenesten: 

Glossa er et system for søk i enspråklige eller flerspråklige tekst- eller
talespråkskorpus via et grafisk, brukervennlig grensesnitt. For
talespråkskorpus kan søkeresultatene være koblet til lyd- og videoklipp,
kart som viser den geografiske spredningen av talerne og funksjonalitet
for lydanalyse.

Status: