Detaljer Relaterte
Trinn: 
1-4
5-7
8-10
Fag: 
Norsk
Om tjenesten: 

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene og rettskriving. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing).
Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.

Status: