Detaljer Relaterte
Om tjenesten: 

Tieto Education er en samlebetegnelse på webapplikasjoner Tieto Education tilbyr sine kunder. Den første tjenenesten som tilbys er "Lærerweb". Lærerweb er en webapplikasjon lærere benytter for å føre bl.a. karakterer, orden og fravær for sine elever, samt ta ut ulike typer rapporter knyttet til dette. Applikasjonen kan også benyttes til å kommunisere med elever og foreldre via SMS.

Tjenesten krever egen avtale med leverandør for å få tilgang.

Status: