Detaljer Relaterte
Om tjenesten: 

På utdanning.no får ansatte i videregående skoler og i fylkeskommunene se og søke i utvidet utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Dette kan brukes i veiledning av elever, rekruttering av lærebedrifter, rekruttering av samarbeidsbedrifter for yrkesfag og dimensjonering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Det finnes også et avtaleverktøy der det er mulig å registrere og administrere samarbeidsavtaler mellom skole og arbeidsliv.

Status: